Vestjysk Bank: Årsregnskab for 2022

Analytikerkommentar

Vestjysk Bank har her til formiddag udsendt årsregnskab for 2022, men banken havde tidligere i januar løftet lidt af sløret for 2022 ved at præcisere helårsforventningerne til resultat før skat, ligesom forventningerne til 2023 også blev offentliggjort senere i januar.

Således realiserer Vestjysk Bank et resultat før skat for 2022 på DKK 604 mio. i forhold til de ca. DKK 600 mio. der var guidet for. Det er lavere end i 2021 hvor resultatet lød på DKK 644 mio. Den primære årsag hertil er dog kursreguleringer der ramte negativt i 2022, for den underliggende drift målt på nettorente- og gebyrindtægter viser en pæn fremgang, ligesom omkostningerne kommer ned.

Selve Q4 2022 viser en god udvikling i nettorenteindtægterne som vi har set det ved en række andre banker, og som følge af et højere renteniveau hen over året. Nettogebyrindtægter viser et mindre fald sammenholdt med årets foregående kvartaler og kan være udtryk for at aktiviteten på boligmarkedet er løjet af i den sidste del af året. Omkostningerne i kvartalet viser et stabilt niveau i forhold de øvrige kvartaler i året, og en nedgang sammenholdt med samme kvartal i 2021.

På den lidt svage side hæfter vi os ved er en nedgang i udlånet sammenholdt med foregående kvartaler og niveauet ultimo 2021. Noget kan tilskrives frasalget af 3 filialer i Sønderjylland, men udviklingen synes dog bemærkelsesværdig sammenholdt med en række sammenlignelige banker der for en stor dels vedkommende har oplevet betydelig udlånsvækst i 2022.

For 2023 guidede Vestjysk Bank i midten af januar for et resultat før skat på DKK 650-725 mio., hvilket som ventet fastholdes i dagens meddelelse. Det understreges at forventningerne er behæftet med noget usikkerhed som følge af krigen i Ukraine, og udviklingen i rente- og inflationsniveauerne.

Udbyttet indstilles af bestyrelsens til generalforsamlingen at udgøre 25% af bankens resultat efter skat, dvs. DKK 135,75 mio. eller ca. DKK 0,11 pr. aktie. Det svarer ved det aktuelle kursniveau til en yield på ca. 3,3%. Banken har en målsætning om at udbetale 25-50% af årets overskud, så de 25% der nu er indstillet er altså i den lave ende af dette interval.

Vestjysk Bank-aktien handler i skrivende stund uændret i kurs DKK 3,36, så trods et udbytte i den lave ende og et faldende udlån opvejes det tilsyneladende af en underliggende god bankdrift, og det at de optimistiske 2023 forventninger var kendte i markedet.

På fredag d. 10. februar kl. 13.00 afholder vi en præsentation med CEO Jan Ulsø Madsen til en gennemgang af regnskabet, og de nye forventninger til 2023. Tilmelding her: https://www.inderes.dk/videos/vestjysk-bank-praesentation-af-arsregnskabet-2022

Disclaimer: HC Andersen Capital modtager betaling fra Vestjysk Bank for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Rasmus Køjborg, CFA kl. 11.19 d. 08/02-2023